แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่*14.4 – 18 V

กระแสไฟชาร์จ  6 แอมป์

น้ำหนัก             760 ก.

GAL 1860 CV 18V

ความสูง   102 มม

ความยาว  251 มม

ความกว้าง  152 มม

แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน 18

น้ำหนัก    800 กรัม

GAX 18V-30

ความยาว    170 มม

ความกว้าง   90 มม

แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน 18 โวลต์

ช่องชาร์จ    1

น้ำหนัก       700 กรัม

GAL 18V-40 18V

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่*10.8 – 12 V

กระแสไฟชาร์จ*3 แอมป์

น้ำหนัก*460 ก.

GAL 1230CV

ความสูง       82 มม

ความยาว    195 มม

ความกว้าง  130 มม

กระแสไฟชาร์จ (สูงสุด)     16 A

แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน   18 โวลต์

GAL 18V-160 C (Como)

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟชาร์จแบตเตอรี่ 10.8 – 12 V

กระแสไฟชาร์จ 4 แอมป์

น้ำหนัก 450 ก.

GAL 12V-40

©2019 by Best Optimum Service Co,Ltd. created with Dararatt Saisan

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ogimage
  • ไอคอน YouTube สังคม

Be the First to Know About Deals and Special Offers

How can we help?

Customer Service

038-774-797

84/34-35 M.5 Surasak,Sriracha

Chonburi 20110

@2019 by Best Optimum Service Co,Ltd. Creative Dararatt Saisan

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • ogimage
  • YouTube