top of page

News / Activities

IMG_20191203_0001.jpg

ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2562 บริษัท ได้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศไทยในหัวข้อระบบการจัดการอุปกรณ์สำหรับ ISO9001 .......

อ่านต่อ
9001-ACM-UKAS.png

ในปี 2562 บริษัท ได้รับมาตรฐานการทำงานตามมาตรฐานสากล ลูกค้าสามารถมั่นใจและเชื่อถือได้ ทุกขั้นตอนนอกเหนือจากมาตรฐานที่เราดำเนินการ .........

อ่านต่อ

ติดตามคลิปวีดีโอต่างๆได้แล้วผ่านช่องทาง Youtube

iTopPlus946887585460.gif
bottom of page